петак, 31. јул 2015.

уторак, 28. јул 2015.

субота, 25. јул 2015.

субота, 11. јул 2015.

Manastir LjubostinjaPozdrav svima ...

Manastir MoštanicaPozdrav svima ...

Crkva Sv. Marka


Без теме)

Kizoni

Oсвећење звона цркве у Булевару


@
Кажу освећење звона цркве у Булевару.
Издање атељеа Жике Стојковића у Војвођанској 19.

Dobrotom Lepog Gaje

недеља, 5. јул 2015.

Вук Караџић: Уредбе за свештенство


Уредбе за свештенство

Још 1816 године 18. Февруарија изда се у Београду „из канцеларије народа Сербскаго“ уредба (с потписом Милошевим, Ужичкога митрополита Мелентија Никшића, и Враћевшничког архимандрита Мелентија Павловића), колико ће узимати владике, колико ли лопови, и то:
а) Владика да узима
 грошипаре
Од манастира (на годину)25
 „  цркве1220
А цркве под кесим (аренду) да се више не могу давати.
За рукоположеније100
Од сваког попа на годину10
1-ве венчанице2
2-ге     „4
3-ће     „6
Мирије од куће на годину6
Димнице од куће на годину14
б) Попови да узимају:
За крштење чарапе или120
 „  крштење од кума10
 „  велико опело од имућна10
 „    „      „    „  сиромашнијег5
 „  мало опело (до 7 година)2
 „  масла или на свештеника по1
 „  велику молитву1
 „  малу    „20
 „  свећење водице12
 „  прекаду12
 „  венчање 1-во (с владичиним)3
 „     „    2-го        „6
 „     „    3-ће        „8
Бира од сељака по 12 ока од ожењене главе (или према времену да се процени у новце), а од варошана по120
[23]
Сад је један грош 12 крајцара у сребру, а у грошу има 40 пара.
Године 1823 изда се владикама ова уредба: Високопреосвјаштењејши Господине! Архипастиру високопочитајеми!
Будући да је народ у предложенијама својим на височајшу Порту између прочи и једну важну точку представио, у којој изјављује жељу всемилостивејшему Султану да би данак, који је он (народ) до сад под разним именима и у различита времена давао, у једну главну суму саставио, и под једним именом у хазну своју примао; овим велим поводом, а особито зато, да би истребити издавна заведена, злоупотребленија Архијереја о којим довољно сведоче и тужбе свјаштенства нашега у канцеларији Мојој находеће се; за неопходимо нужно судио сам, и за Ваш Архијерејски данак у собранију нашем 13-га и 14-га Декемвра прошасте године посоветовати се с кнезовима, нахијским старејшинама, и посланим од народа целога пашалука кметовима. У којем собранију сви согласно судисмо определити Архијерејима пашалука овога уместо до сад купљене по народу димнице и прочи прихода:

 гроши
1) Постојану годишњу плату састојећу из18,000
од које суме припада им месечно1,500
2) За рукоположеније во свјаштеника50
и кад синђелију преда свјаштенику50
3) За антимис или за плаштеницу12
а за освјаштеније церкве100
4) Када кому свјаштенику или христјанину гроб посети, или га опева по закону, остаје на погодби Архијереја и сродника усопшега.
5) Продавање нурија свјаштеницима, купљење димнице и мирије задржава Правитељство наше на своје расположеније; а давање нурија под кесим или аренду уништожава оно са свим.
6) Дуг који имају Архијереји Србије свјатој великој церкви плаћати,[24]прима владеније наше, да исплаћује оној из сопствени прихода своји по погодби, коју оно (владјеније) с великом церквом учини.
[24]
Дуга тога, које су различне владике још одавно начиниле, има до сад 137,433 гроша, на који Српске две владике (Београдскога пашалука) морају плаћати на годину око 20.000 гроша интереса с миријом. Но овај дуг могу поменуте владике у напредак и умножити, особито кад какав нови постане владика, па нема новаца, и то ни један не узаимље на себе, него на епархију, која остаје дужна и кад он умре или се премести из ње.
7) Приход од печата, које ће Архијереји издавати Протопресвитерима, а ови онима, који се женили буду, служиће Протопресвитерима за награду труда њима.
8) Господа Архијепископи из себи назначене плате обдржаваће своје Протосинђеле, Архиђаконе и Секретаре пристојно.
9) Г. Архијепископу Београдском, находећем се при мени и у Београду при ч. везиру, и имајућем зато више трошка од Епископа Ужичког, опредељује се на овакве трошкове, како од мене, тако и од потомака Моји јежегодишње, преко уречени у 1 § 18,000 гроша, јоште 2,000 гроша.
Ове приходе опредељујући Ми Господи Архијерејима, не упуштамо се претписивати им или паче забрањивати, узети својевољно поднешени им од кога дар у новцу или у чему било, за молитве болним, или освјаштеније воде и проч. — Нити забрањујемо, да, што више, препоручујемо и молимо Господу Архијепископе, почесто у епархију своју исходити, поради поученија свјаштеника и народа.
На оваково Моје и народно предложеније, потврђено у реченом собранију нашем, надам се, да ће Господа Архијепископи наши драговољно сагласити се; с тим више, што ће себи труда заштедити, а особито избегнути сваког угњетенија Народа, које је првим злоупотребљенијама уведено било.
На које молим Господу Архијепископе, у име держанаго собранија нашего, да се објасне писмено, соглашавају ли се они на ово учињено им предложеније, или у противном случају, да се постарамо, познаним нам путем ово дело окончати.
Препоручујући се свјатим молитвам Вашим, остајем у Крагојевцу 20 Јануара 1823.
№ 97.(М. П.)к услугам готови
Милош Обреновић
Сербији Књаз.“

Владике с овом уредбом не буду задовољне, него се стану тужити (особито тајно) и изван Србије, јер су они (сваки) по пређашњем обичају од саме димнице добијали мало мање од 30.000 гроша. Света велика црква у Цариграду из најпре се покаже, да пристаје на то, и у име дуга прими нешто новаца; но после и она удари на траг. Тако после повелике распре и свађе укине се ова уредба 1825 године; а за попове одреди се наново (те исте године 2-га Јунија под № 999.) с договором свештенства из обе епархије, да узимају: свештенства из обе епархије, да узимају:
 грошипаре
За зламење10
 „  крштење чарапе или1
 „     „    од кума10
 „  велико опело од имућна10
 „     „     „   од средњег5
 „     „     „   од сироманишта
 „     „     „   за дете2
 „  масла од кнезова и главни трговаца6
 „    „   од осталог народа3
 „  велику молитву2
 „  малу    „   20
 „  свећење водице на месец12
 „  прекаду12
 „     „    у вароши (по старом обичају)20
 „  спомен мртви за 40 дана20
 „     „   мртви за по године1
 „     „   мртви за годину120
Бир по пређашњем обичају.

Пратиоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/