субота, 26. децембар 2015.

уторак, 15. децембар 2015.

Stara pravoslavna crkva - Sarajevo

Orlovat , Banat - Srpska pravoslavna crkva Vavedenja

Saborna


u to vreme ...
 ... Kvicov ...
 1907. ...
 

... nešto kasnije ...
 

... WWI ...
 

Dobrotom našeg brata Borisa

Пратиоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/