петак, 11. септембар 2015.

K. Jiriček


Студенички типик помиње под Немањом шест старијих манастира:[1]27 Св.Ђурђа у Расу, Св. Николе у Топлици, оба задужбине самога Немање; Богородичин манастир у Грацу на западној Морави (сада Чачак), задужбина Немањина брата Срацимира; манастир Св. Николе у Казновићима или Кончулу на Ибру под Копаоником;[2]28 Св. Николе у покрајини Дабру[3]29 (сада манастир Бања на доњем Лиму); и Св. Ђурђа, такође у Дабру.[4]30
Велике задужбине почињу с Немањиним Богородичиним манастиром у Студеници.[5]31 Из истога je времена манастир Св. Петра и Павла на средњем Лиму, сада џамија у Белом Пољу, задужбина Немањина брата Мирослава, захумскога великога кнеза. Немања је био заснивач и Богородичиног манастира у Бистрици на Лиму, чија су имања потврдили и умножили краљ Стефан Првовенчани, Стефан Владислав и Стефан Урош.[6]32


Нема коментара:

Постави коментар

Читаоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/