понедељак, 22. јун 2009.

Crkva sv. Arhangela u Nišu


Crkva sv. Arhangela u Nišu

Stara crkva sv. Arhangela, u Nišu, građena je 1819. godine, na temeljima još starije crkve koja je izgorela. Njena osnova je, kako ističe Bogdan Nestorović u knjizi ARHITEKTURA SRBIJE U IX VEKU, u vidu pravougaonog prostora sa tri broda, spoljnih dimenzija 22,50 m x 13,50 m. bez polukružne oltarne apside. Ovaj prostor je bio pokriven četvorovodnim krovom sa ćeramidom. Godine 1839. po odobrenju Turaka crkva je proširena otvorenim tremovima sa severne, zapadne i južne strane a krov je prerađen tako da pokriva celu građevi-nu. Zidovi su građeni od ćerpiča i rečnog kamena, a unutraš-nja konstrukcija galerije izvedena je od drveta, sa rabicova-nim stubovima i dekorativnim kapitelima. Srednji brod je visok 6,60 m. sa poluobličastom drvenom tavanicom, a bočni brodovi su visoki 4,40 m. Cela crkva je ukopana za 6 stepeni-ca i relativno je niska, da bi što manje padala Turcima u oči. Unutrašnje dekoracije u kojima ima dosta rezbarija, barokne su kao i stare ikone koje su živopisane u Sv. Gori. Crkva je obnavljana 1927. a zatim 1948. godine usled oštećenja od poplave".
__________________
http://srpskaarhitektura.blogspot.com/

Нема коментара:

Постави коментар

Читаоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/