четвртак, 23. децембар 2010.

Манастира РаковицаМанастир Раковица смештен је у долини између брда Пружевице и Стражевице, на левој обали Раковичке реке. Заједно са остацима манастира Мислођина, Винче и Сланаца, манастир Раковица спада у најсевернију скупину споменика моравске стислке групе, који су настали у близини Београда пред коначну пропаст српске срeдњовековне државе. Током периода од XV до XX века манастир је био једно од кључних места историјских збивања у Србији тог времена. На основу својих културно-историјских, архитектонско-урбанистичких и амбијенталних вредности манастир Раковица утврђен је за културно добро од великог значаја. Манастирски комплекс ограђен је једним делом каменим подзидом према Кошутњаку, а на супротној страни оградом према путу. Погодне природне карактеристике утицале су на то да манастир буде подигнут баш на том месту. Необична геолошка структура око манастира утицала је како у прошлости тако и данас да се овај простор користи као мајдан. Заштићена околина манастира Раковица последица је садашње намене и коришћења простора, а условљена је споменичким вредностима самог манастира и његовим природним окружењем. Манастир Раковица и његова околина заузимају значајно место у односу на Београд као културни, урбани и духовни центар.

Службени гласник РС бр. 58/06
http://www.belgradeheritage.com/kulturna_dobra/rakovica/zasticena-okolina-manastira-rakovica.html

Нема коментара:

Постави коментар

Читаоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/