четвртак, 23. децембар 2010.

Манастир Кастаљан,


Манастирски комплекс Кастаљан смештен је на источној, шумом покривеној падини Космаја према насељу Неменикуће. Комплекс се састоји од цркве, конака и трпезарије. На основу резултата систематских археолошких ископавања, архитектонске и стилске анализе откривених објеката и покретног археолошког материјала, могу се издвојити три фазе градње и коришћења простора. Првој и најстаријој фази припада црква чија се градња може сместити у XIV век. У другој фази црква је претрпела извесне измене, а тада је подигнута и трпезарија. То је време почетка XV века, наглог успона тек створене деспотовине Србије. Новоизграђени објекат са преправљеном црквом у функцији капеле, служио је деспоту Стефану као летњи двор. Трећу фазу градње и коначно уобличавање простора у манастирски комплекс представља подизање конака. С обзиром на утврђене значајне археолошке и историјске чињенице, као и на изразиту архитектонску вредност очуваних остатака манастирског комплекса, са наталоженим градитељским поступцима примењиваним у сразмерно дугом временском периоду од XIV до краја XVII века, када је манастир разорен, комплекс на локалитету. Кастаљан представља споменик изузетних вредности за проучавање и сазнања о времену Србије деспота Стефана Лазаревића, а нарочито за област Космаја која је у то време имала улогу великог верског центра.

Службени лист града Београда бр. 16/87

Нема коментара:

Постави коментар

Читаоци

Основни подаци о мени

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38, artpress@ptt.rs žiro račun 355-0003200199249-79 PIB 107765521 http://art-press.blogspot.com/